Polskie Zasoby Naturalne

4,45 MLN PLN dla każdego Polaka z udziałów w polskich zasobach naturalnych!

Polskie Zasoby Naturalne

Zamykają polskie kopalnie

W naszych polskich ziemiach kryją się i czekają na wydobycie potężne złoża kruszców, takich jak węgiel, miedź, tytan czy srebro. Zamiast korzystać z własnych zasobów naturalnych, kupujemy setki ton węgla od innych państw, zamykając jednocześnie własne kopalnie…

Polski potencjał wydobywczy

Ukryte biliony
w naszej ziemi

Koncesje wydobywcze

Polska rozsprzedawana zagranicznym kapitałom

Polak właścicielem zasobów

Uwłaszczenie zasobów naturalnych

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Inicjatywa Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych

Realizujemy 3 główne cele:

Pierwszym krokiem w kierunku odzyskania polskich zasobów naturalnych jest WETO, które ma na celu umorzenie wydanych dotychczas koncesji wydobywczych. Powodem, dla którego wnosimy WETO, jest brak konsultacji rządu z obywatelami i polskimi ekspertami.

Ponieważ przez ostatnie 30 lat rząd nie dawał sobie rady z zarządzaniem polskimi zasobami naturalnymi, powołujemy Obywatelską Spółkę Surowców, która w naszym imieniu zajmie się zarządzaniem zasobami. Przez dotychczasowe sposoby zarządzania polskimi zasobami naturalnymi jedynymi beneficjentami zysku wynikającego z wydobycia są elity rządzące, a nie prawowity właściciel tych zasobów – polski obywatel.

Zjednoczmy Polaków w walce o przyszłość, w walce o nasze surowce. Czy jesteś za uwłaszczeniem wszystkich obywateli Polski na polskich zasobach naturalnych? Jeśli tak, to podziel się tą stroną ze swoimi znajomymi i rodziną! Budujmy świadomość, abyśmy w czasie ogólnopolskiego referendum podjęli właściwą decyzję zwracającą nam zasoby naturalne.

Polskie Zasoby Naturalne

Certyfikat własności i arkusz kalkulacyjny polskich zasobów naturalnych

1. Akcja Uwłaszczająca – każdy Polak jest właścicielem polskich zasobów naturalnych. Pod tym LINKIEM znajduje się przykładowy dokument własności przysłowiowego Jana Kowalskiego:)

2. Arkusz Kalkulacyjny LINK, który przedstawia rzeczywiste ilości złóż kopalin w Polsce. Arkusz został opracowany przez eksperta górniczego Krzysztofa Tytko, byłego dyrektora kopalni Czeczot. W arkuszu wyliczona jest dokładna kwota określająca wartość 1 akcji przypadającej na każdego właściciela polskich zasobów naturalnych.

Zadaj pytanie ekspertowi górnictwa P. Krzysztofowi Tytko

  Dołącz do jednego z naszych projektów

  Polskie Zasoby Naturalne

  NEOS – NOWY SYSTEM DLA POLSKI

  System NEOS jest oprogramowaniem do zarządzania gminą, miastem, państwem. W systemie każdy użytkownik otrzyma dokładną informację o ilości polskich zasobów naturalnych, ich wydobyciu, a także o jego udziale w Obywatelskiej Spółce Surowców.

  Polskie Zasoby Naturalne

  AKCJA MEDIALNO-INFORMACYJNA

  Akcja medialno-informacyjna ma charakter ogólnopolski, a jej celem jest poszerzenie świadomości narodu w obszarze zasobów naturalnych. Akcja ta ma dostarczyć kluczowe informacje osobom ze środowisk politycznych, dziennikarskich i celebryckich.

  NEOS


  Wpisz w formularzu poniżej Twój adres e-mail aby otrzymać wiadomość o tym jak krok po kroku dołączyć do NEOS-u.