Zasady przekazywania wpłat wspierających działalność – regulamin

Partnerem Finansowym Fatties LTD (NEOS MEDIA) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe firmy, w tytule wpisując „Darowizna na rozwój działalności”, oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi Dotpay lub PayPal.

Przekazanie wpłaty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Partnerem Finansowym a Fatties LTD może nastąpić na dwa sposoby. Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane drogą elektroniczną na adres e-mail: godlewski.me@gmail.com

W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.

1. Strona internetowa , https://neos.com.pl/inwestycja-neos-media/ jest prowadzona przez: Fatties LTD 51 Southbrook Close Poole, Dorset BH17 8BG United Kingdom , tel: 692370297 e-mail: godlewski.me@gmail.com Tax Doc: 1685310373
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania wpłaty przez Partnera finansowego. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Firmy. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Partner Finansowy ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – płatność następuje przelewem
b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Dotpay, Pauy
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Dotpay S.A. lub PayPal i Payu
3. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt godlewski.me@gmail.com
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Partnera Finansowego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fatties LTD deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Partnera Finansowego w pod formularzami płatniczymi na stronie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.