Dziś rozpoczęliśmy budowę pierwszej w Polsce Neosady – Osady Rodowej.

Prace należało zacząć od przygotowania ogrodu warzywnego a ponieważ ziemia na której mamy zamiar uprawiać warzywa nie była do tej pory do tego przystosowana, musieliśmy zamówić naprawdę ciężki sprzęt!

Udało nam się ubłagać jednego z gospodarzy- jak się okazało z pokolenia na pokolenie kowala – aby zaorał nam pole.

Do „tematu” podchodził 3 razy – przez 3 kolejne dni. Wreszcie zastaliśmy na polu ziemię przygotowaną do rozpoczęcia upraw. Należało jeszcze usunąć z niej co większe grudy ziemi, co zajęło naszej hardej trójce kolejnych 3 dni:)

Wpłać darowiznę na rozwój neosady
* Pełna informacja dotycząca ochrony Twoich danych osobowych RODO znajduje się tutaj, a regulamin wpłat tutaj. Wypełniając formularz zgadzasz się na zasady zawarte w polityce prywatności i regulaminie wpłat.
Liked it? Take a second to support neosada on Patreon!